SENS Expertise en Opleidingen

SENS richt zich rondom het vakgebied WOZ op opleidingen, expertise en kwaliteit

 Vanuit de behoefte naar expertise en opleidingen binnen de WOZ branche, verzorgt SENS Opleidingen al ruim 20 jaar (verkorte) opleidingen en trainingen op het gebied van WOZ, BAG en Belastingen. Waar voorheen de focus met name uitging naar de WOZ, is het aanbod later uitgebreid met de vakgebieden Gegevensbeheer en Lokale Heffingen. Van de basisopleiding WOZ tot specialisatie-opleidingen en permanente educatie, SENS is uitgegroeid tot marktleider op het gebied van opleidingen en trainingen ter uitvoering van de Wet WOZ. Het overdragen van kennis gaat sinds 2021 echter nog een stap verder. Naast het breed opleiden van (nieuwe) professionals zet SENS zich in om ook in de dagelijkse uitvoering van de Wet WOZ te adviseren en te begeleiden. Onder de naam SENS Expertise is consultancy aan het aanbod toegevoegd. De consultants van SENS voeren adviserende werkzaamheden op specialistisch niveau uit en bieden hun expertise, gericht op kwaliteitsbeheersing van de WOZ-processen, aan iedere partij die daar behoefte aan heeft.

Bij SENS staan we voor innovatie en kennis die gedeeld mag worden. De WOZ is diep geworteld in ons bestaan, ‘wij dromen WOZ’. Van modelmatig waarderen tot het afhandelen van bezwaarschriften en van digitale data tot lokale heffingen; onze docenten en consultants zijn allen actief in het vakgebied en dragen de kennis en ervaringen vanuit de werkpraktijk enthousiast en kundig over aan onze cursisten. We streven naar het vergroten van specialistische kennis, op een ontspannen manier in een fysieke én online leeromgeving.

de expertise van SENs

SENS verzorgt opleidingen en levert expertise in de volgende vakgebieden:

WOZ

WOZ kunnen we dromen. Onze experts zijn veelal al sinds de invoering van de Wet WOZ actief in het vakgebied. Dit geldt voor alle aspecten van de WOZ. Van modelmatig waarderen tot het afhandelen van bezwaarschriften. Vanuit de werkpraktijk dragen we kennis en ervaring over aan onze cursisten en klanten.

GEGEVENSbeheer

In de huidige werkpraktijk wordt digitale data steeds belangrijker en daarmee ook het onderwerp gegevensbeheer. De ontwikkelingen op het gebied van basisregistraties is groot en onze experts houden dit nauwlettend bij. 

Lokale heffingen

De vakgebieden WOZ, gegevensbeheer en lokale heffingen raken elkaar natuurlijk zeer. Ook op het gebied van lokale heffingen beschikken we over kennis en ervaring.