Pre-audits door SENS Expertise
op 23 Nov 2021, 16:05
  • WOZ

Van datacontroles tot procesbewaking, van verbetervoorstellen tot optimalisatietrajecten. Met als doel hiaten in de uitvoering van de Wet WOZ tijdig te ontdekken, voeren de experts van SENS Expertise met kennis en toewijding op het gebied van de WOZ pré-audits uit bij gemeentes.

Het is altijd van essentieel belang geweest de Wet WOZ goed uit te voeren, volgens de geldende kwaliteitseisen. Om dit te waarborgen, voert de Waarderingskamer hierop inspecties uit. SENS expertise heeft, ter voorbereiding op die inspecties, de pré-audits ontwikkeld. Nu de Waarderingskamer de focus verlegt naar het zogenoemde ‘modern toezicht’, zijn thema’s als beheersing, denken in data, openheid, cultuur en leiderschap nóg belangrijker geworden.

SENS Expertise zet zich graag in om de voorbereidende controles uit te voeren, deze te analyseren en rapportages op te stellen. Middels de verworven gegevens adviseren de WOZ-specialisten van SENS gemeentes op gebieden als datagericht denken, het invoeren van verbeteringen en het leggen van verbindingen, evalueren en het opzetten van eigen beheersmaatregelen. Niet alleen wordt gekeken naar een oplossing voor eventuele lacunes in het proces, samen met gemeentes wordt eveneens gekeken naar waar mogelijke oorzaken liggen– om zo op de langere termijn de processen te optimaliseren.
SENS streeft in deze pré-audits naar maatwerk, samen met gemeenten wordt onderzocht op welke gebieden SENS haar expertise kan inzetten om de pre-audits uit te voeren. Het is mogelijk om het gehele proces, of enkele onderdelen te pré-auditen. Ook het jaarlijks blijven volgen en bijsturen van de processen behoort tot de mogelijkheden.

Berichten (0)

Er zijn nog geen berichten geplaatst

Voeg een bericht toe