Henk Balke: ‘Taxeren is een ambacht’
op 21 Jul 2020, 14:30
  • Interview

Een traditionele aanpak, gecombineerd met innovatieve toepassingen, kennis van het vak en marktontwikkelingen. Het beroep van taxateur is interessant en complex, nu het spreekwoordelijke bierviltje plaats heeft gemaakt voor onderbouwde rapporten, gebaseerd op data én ervaring. Henk Balke, opleider en meester registertaxateur, vertelt over de ontwikkelingen in het vakgebied en hoe de opleiding tot taxateur is opgebouwd.

De opleidingen bij SENS zijn erop gericht cursisten alle facetten van het beroep van taxateur bij te brengen en ze te coachen naar een rol die bij hen past. ‘Bij een taxatie zijn veel schakels gemoeid, elke schakel speelt een essentiële rol binnen de keten, van gegevensbeheerder tot coördinator of juridisch specialist.’ Wil je taxateur worden, dan start je met een theoretische basisopleiding tot WOZ-medewerker, waar op mbo-niveau de belangrijkste kennis en vaardigheden worden gedoceerd. ‘Daarna volgt een specialistisch traject, vergelijkbaar met hbo-niveau.’


Meester gezeltraject

Om een geregistreerd taxateur te worden, volgt na het behalen van de theoretische diploma’s een meestergezeltraject. Henk Balke: ‘Taxeren is een ambacht. En zoals een ambacht betaamt, wordt de theoretische opleiding opgevolgd door een gezeltraject in de praktijk. Onder begeleiding van een ‘meester taxateur’, zoals ook Henk daar onlangs toe bevoegd is, werkt de taxateur in opleiding zelfstandig aan 15 taxaties en bijbehorende rapporten. Naast kennisoverdracht is coaching op gedrag een belangrijk onderdeel binnen dit traject. Henk: ‘Niet alleen de inhoud van het rapport is van belang, maar ook hoe het rapport tot stand komt.’ Naast harde cijfers, die onderbouwd worden door diverse rekenmodellen, spelen nog steeds de eigen mening en ervaringen van een taxateur een belangrijke rol in het kunnen uitoefenen van het beroep. ‘Een taxateur in opleiding moet zichzelf de tijd gunnen om het vak goed onder de knie te krijgen en het zich eigen te maken. De totale opleiding kan hierdoor zo’n twee jaar duren.’ Na het gezeltraject volgt een assessment als eindexamen. Nadat de kandidaat is geregistreerd volgt een taxatieleven van ervaring opdoen en blijven leren.

‘Taxeren is een mening vormen op basis van bestaande, onderbouwde data’

Leven lang leren
Als geregistreerd taxateur is het -na het volgen van een gedegen opleiding- verplicht om ‘Permanente Educatie’ te volgen. ‘De markt blijft in ontwikkeling, kunstmatige intelligentie is steeds meer in opkomst, modellen worden vernieuwd. Het is belangrijk goed op de hoogte te blijven van zaken die in de markt -zowel commercieel als particulier- spelen’. Het ‘leven lang leren’ zit de taxateur in het bloed, zo ook bij Henk. ‘Ik wilde vroeger het tekenvak in. Ik verzette mijn ambities naar bouwkundig tekenen, maar dat werd al snel saai.’ Na een opleiding Vastgoedkunde ging Henk, Amsterdammer in hart en nieren, aan de slag bij de Gemeente Amsterdam. Hier heeft hij brede ervaring opgedaan – van het taxeren van woningen tot winkels, kantoren, horecapanden, rijksmonumenten en een energiecentrale, en de vele bijzondere vastgoedobjecten die in Amsterdam te vinden zijn wat maakt dat ik bij veel bijzondere taxaties ervaring heb opgedaan.’ Die ervaringen neemt Henk nog dagelijks mee in de coaching van zijn cursisten.


Kennis overdragen
In Nederland staan ongeveer 9 miljoen objecten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het jaarlijks taxeren daarvan. ‘Mijn drijfveer is om een organisatie verder te helpen en écht iets bij te dragen.’ Vanuit die drijfveer is Henk dan ook begonnen als docent. ‘Ik wil mijn kennis overdragen aan de nieuwe, talentvolle generatie.’ Kennis die verder gaat dan zijn (gemeentelijke) ervaringen. Alhoewel taxeren een Latijns woord is voor ‘schatten’, is het meer dan een bedrag koppelen aan een ‘mooi pandje’. ‘Als taxateur werk je dagelijks aan het vormen van een eigen mening, ondersteund door data. Die data geven de belastingplichtige een goede uitleg van de feiten en taxatiemodellen, het is belangrijk dat de taxateur van de toekomst die andere taal leert spreken. Een taal die past bij de nieuwe technologieën en innovaties in het taxatievak. Het vak is dan ook complexer geworden met steeds meer programmeertaal en wiskundige modellen. Je leert bij de opleiding taxateur logisch redenen, cijfers interpreteren en daar -op basis van eigen kunde en ervaringen- een naadloos verhaal van te maken, waarin de eigen intuïtie een belangrijke rol speelt.

Ook tijdens de Coronacrisis gaan de opleidingen van SENS door, met name via (live) online trainingen. Meer weten over de opleidingen? Bekijk het aanbod of neem contact op.

 

Foto: Anne Vogel Photography

Berichten (0)

Er zijn nog geen berichten geplaatst

Voeg een bericht toe