Disclaimer

Gebruik website SENS Opleidingen

De op het domein www.sensopleidingen.nl aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van SENS Opleidingen komen. De algemene voorwaarden van SENS Opleidingen zijn volledig van toepassing op gebruik van door SENS Opleidingen gemaakte en/of onderhouden websites.

 

E-mails SENS Opleidingen

De informatie verzonden met e-mailberichten (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en de bijlagen) is vertrouwelijk van aard en valt binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht.

SENS Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, daaronder begrepen -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.